Lärarspindeln
Lärresurser av lärare för lärare

Lärarspindeln

Sök bland lärarproducerade resurser.


För att infoga sökwidgeten i en existerande webbplats, lägg till följande kodsnutt:

<div id="lararspindeln-search"></div>
<script> var lararspindelnConf = { apiUrl : 'http://prod.lararspindeln.se',
baseUrl : 'http://prod.lararspindeln.se/search/dist' }; </script>
<script data-main="http://prod.lararspindeln.se/search/dist/main" src="http://prod.lararspindeln.se/search/dist/vendor/require/require.js"></script>